Chính phủ tiếp tục truyền cảm hứng, nỗ lực đưa đất nước vượt đại dịch, phục hồi kinh tế