Thủ tướng: Nếu suôn sẻ, Việt Nam có thể sản xuất vaccine nội trong tháng 9